×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

              วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น ชักเยอร์  วิ่งซุปเปอร์แมน  เรือบก และวิ่งสามขา  โดยได้แบ่งทีมการแข่งขันเป็นแต่ละคณะสี