×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

      

               โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการพี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โดยเวลา 7.30 น. ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนพาเรดจากที่ เทศบาลตำบลลานสกา และเวลา 9.00 น. ได้จัดกิจสกรรมประกวดร้องเพลงมาร์ชชมพู ฟ้า